Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på nogle spørgsnål omkring MicroDomain produkterne.

MicroDomain PcSecure
 
Begge produkter
 
Hvordan ...
1. Kan jeg se hvem der har brugt computeren?
2. Kan jeg genbruge opsætningen?
3. sikrer jeg PC'en optimalt?
4. bruges den medfølgende backup-diskette til og til hvad ?
5. Afinstallerer jeg PcCrypt eller PcSecure
 
Hvad....
1. er et godt kodeord?
2. sker der hvis jeg taster forkert brugernavn / kodeord ?
 
Svar
s:Kan jeg se hvem der har brugt computeren?
S:JA. MicroDomain produkterne giver mulighed for at se hvem der har logget sig ind på computeren. Dette gøres ved at markere feltet "Føre log" i indstillings menuen. Man kan ligeledes se hvilken dato og hvilket klokkeslæt den enkelte bruger har logget sig på computeren.
Til toppen
 
s:Kan jeg genbruge opsætningen?
S:JA. Det er muligt at kopiere hele eller dele af opsætningen fra en
computer til en anden. Det gøres ved at bruge funktionerne "Gem opsætning" og "Indlæs opsætning" i Filer menuen.
Til toppen
s:Hvordan sikrer jeg PC'en optimalt?
S:For at opnå maksimal sikkerhed, skal der ændres nogle ting i computerens BIOS-opsætning. For det første skal SETUP-PASSWORD aktiveres, og for det andet skal opstartsrækkefølgen sættes til C: A:.
BIOS programmet ligger fast i alle PC'ere, og kan aktiveres lige efter maskinen er blevet tændt. Hvordan man aktiverer BIOS programmet afhænger af hvem der har produceret BIOS'en. Se i manualen til PC'en hvordan BIOS-programmet aktiveres, og hvordan SETUP-PASSWORD aktiveres.
Til toppen
s:Hvad bruges backup-disketten til?
S:Under installationen skal der bruges en backup diskette. Installations-programmet gemmer nogle vitale oplysninger om computeren på denne diskette.
Hvis superbrugeren glemmer sit brugernavn/kodeord skal denne diskette bruges under afinstallationen af programmet.
Til toppen
s:Hvordan afinstalleres MicroDomain PcCrypt og MicroDomain PcSecure?
S:Start computeren og log ind som superbruger. Start programmet MicroDomain PcCrypt eller MicroDomain PcSecure. Vælg "Afinstaller" i menuen filer.
For MicroDomain PcSecure brugere: Under installationen blev der taget en sikkerhedskopi af registrerings databasen. Du kan nu vælge om denne kopi skal kopieres tilbage eller ej. Du skal ikke kopiere registrerings database tilbage hvis der installeret programmer medens MicroDomain PcSecure har været installeret.
Til toppen

s:Hvad er et godt kodeord?
S:Valg af kodeord er vigtigt for sikkerheden på et Edb-system. En undersøgelse fra CERT (Computer Emergency Response Team) viser, at over 80 procent af alle hackersager skyldes dårlige kodeord. Dårlige kodeord kommer af at brugere næsten altid vælger enkle kodeord, der er nemme at huske. Det kan være navne på familiemedlemmer, venner eller husdyr, eller omskrivninger af ens eget navn eller CPR-nummer.
Generelt kan man sige, man skal undgå at anvende enkeltord eller ord der findes i ordbøger, det være sig danske som udenlandske, eller ord der findes i elektronisk form. Desuden skal man afholde sig fra at bruge tal, der er tæt knyttet til sig selv. (F.eks. fødselsdatoer og nummerplader).
 
Det kan virke som om man skyder spurve med kanoner; men ingen kæde er stærkere end det svageste led, og det har vist sig, at kodeordet alt for ofte er det svageste led i kæden.
Her er nogle eksempler på kodeord, der er blevet knækket:
 
- qwerty De første 6 taster på tastaturet
- secret
- kotobuki Betyder lykke på japansk
- wiseguy
- astrid90
- MartiN
 
I disse tider er der ikke usædvanligt, at man har adgang til mere end et edb-system. Er dette tilfældet, skal man undgå at bruge samme kodeord på de forskellige systemer. Det skyldes, at hvis en person får kendskab til kodeordet på et system, har vedkommende adgang til de andre systemer.
 
Dette er et bud på hvordan Kodeordenes 10 bud kunne se ud.
 
1. Kodeordet bør læres udenad.
2. Kodeordet må ikke være nedskrevet.
3. Kodeordet bør være let at huske.
4. Kodeordet bør være hurtigt at indtaste.
5. Kodeordet bør være personligt og hemmeligt.
6. Kodeordet bør være forskelligt på forskellige Edb-systemer.
7. Kodeordet bør mindst være 6 karakterer langt
8. Kodeordet bør indeholde både store og små bogstaver evt.
tal og/eller specialtegn.
9. Kodeordet bør ikke være lagret på elektronisk form.
10. Kodeordet bør skiftes mindst hvert halve år.
 
Gode eksempler på valg af kodeord
Disse eksempler er kun retningsgivende, og bør ikke anvendes.
Når man vælger kodeord, kan man vælge en linie fra et digt eller en sang, og lave en forkortelse, der indeholder alle forbogstaverne/specialtegn som f.eks.
 
- Lille Peter Edderkop, stod og vaskede op= LPE,sovo
- Poul og Lone er kære i Folketinget = PoLekiF
- Der er et yndigt land, det står.. = Deeyl,ds
Til toppen
s:Hvad sker der hvis jeg taster forkert brugernavn / kodeord?
S:Hvad der sker når der indtastes forkert brugernavn og/eller kodeord afhænger af værdien af "Login Fejlfaktor" samt om der er begrænsninger på login forsøg. Værdien i dette "Login Fejlfaktor" angiver hvor hurtigt, den tid der skal gå imellem to login forsøg, skal vokse. Hvis f.eks. login fejlfaktoren er sat til
2, kommer brugerne til at vente 2 sekunder 1. gang han/hun taster forkert, 4 sekunder 2. gang, 8 sekunder 3. gang osv.
Hvis login fejlfaktoren er 0, er der ingen ventetid mellem loginforsøgene.
Hvis der ligeledes er sat begrænsninger på antallet af login forsøg vil den pågældende brugers konto blive lukket, når der er logget forkert ind tilstrækkeligt mange gange.
Det er ikke muligt at begrænse antallet af loginforsøg for superbrugeren, idet han/hun altid skal have adgang til computeren.
Til toppen